Aanbod voor organisaties


Aanbod voor organisaties


Mijn coachingspraktijk is een veilige setting, waarin ik je uitnodig om in openheid, zonder oordelen, naar ervaringen en situaties te kijken, deze te onderzoeken.

Door goed te kijken word je bewuster van je patronen in ‘denken, voelen en doen’, waardoor je in gaat zien waar jouw persoonlijke winst te halen is.

Door daar je aandacht op te richten vergroot je zowel jouw persoonlijke welbevinden als je professionele functioneren.


Individueel begeleidingstraject

In een kennismakingsgesprek kun je je vraag/situatie toelichten en zullen we deze nader verkennen.

Ik help ik je om je aandacht te richten en je bewustzijn rondom ervaringen/situaties te vergroten.

Dat hoeft, in eerste instantie, niet altijd leuker of prettiger te zijn: met je aandacht belicht je vaak juist datgene waar de beperking of de pijn zich bevind. Daar kan heling en groei plaats vinden.


Door deze gerichte aandacht weet je vaak precies wat je te doen of te laten hebt.

Je treedt met je eigen actiepunten je dagelijks werk(leven) weer tegemoet.

Daar kun je je inzichten integreren in je dagelijkse handelen.

                                                               

In vervolgsessies is er steeds aandacht voor de ervaringen die je in de tussenliggende periode hebt opgedaan en hoe deze zich verhouden tot je vraag.

Hierdoor verdiept zich je inzicht en kun je je aandacht- en actiepunten aanscherpen of bijstellen.

Op deze wijze geef je, in samenwerking met mij, zelf vorm aan je coachingstraject en de wijze waarop je je doel bereikt.


Individueel reflectie moment

Het individuele reflectie moment hoeft geen onderdeel van een traject te zijn.

Je kunt, naar behoefte, eenmalig of meerdere momenten, reflecteren op: hoe je in je werk staat, wat aandacht behoeft en hoe je dat het beste kunt doen.

Een individueel reflectiemoment helpt je om in balans te blijven en je kwaliteiten op een gezonde manier in te zetten.


Talentenspel (traject)

Het talentenspel is een speelse manier om op diepgaande wijze jezelf te verbinden met zowel je talenten als de missie die je met je talenten wilt vervullen.

Nadere informatie staat onder tabblad Talentenspel.


Copyright @ All Rights Reserved