Organisaties

Organisaties


De kwaliteit van een organisatie bestaat voor een belangrijk deel uit de kwaliteit van haar medewerkers.

Door hun bezielde en kundige inzet kunnen realistische doelen worden gesteld en behaald.

Het is daarom logisch dat veel organisaties aandacht hebben voor het welzijn, de ontwikkeling en het functioneren van hun medewerkers.


Op een diep menselijk niveau wil ieder mens kwaliteit toevoegen,…en daarvoor gewaardeerd worden.

Werk bied je de gelegenheid daartoe: je bent van waarde voor je collega’s, je klanten, (de doelstelling van) je organisatie, voor je medemens en…voor jezelf.


Het is menselijk dat je in bepaalde perioden, in bepaalde levensfasen en/of na bepaalde gebeurtenissen/ervaringen (tijdelijk) minder evenwichtig in je werk staat.

Aanleiding kan zijn: stress, niet tot je recht komen, ziekte en gezondheidsproblemen, onheuse bejegening, verlies van dierbare(n) etcetera. Dit kan zich op hele uiteenlopende wijze uiten:

- je zit niet lekker in je vel

- je bent je motivatie aan het kwijt raken

- je voelt je gespannen, gejaagd en je loopt te piekeren

- je ervaart angst, raakt snel geïrriteerd of gefrustreerd

- je ervaart problemen met  planning en het nakomen van je afspraken 

  etcetera


Vervelende ervaringen of gebeurtenissen kunnen je aanzetten tot het stellen van vragen:

- wat wil en kan ik nou werkelijk

- hoe kan ik op gezonde wijze omgaan met verwachtingen en eisen

- hoe kan ik omgaan met werkdruk en stress

- hoe vind ik mijn balans tussen persoonlijk welzijn, werk en privé

- welke verantwoordelijkheid draag ik

- hoe kan ik omgaan met opstellen en uitvoeren van (nieuw) beleid en veranderingen

- ben ik nog wel op de juiste plek binnen mijn huidige organisatie

- hoe kan ik omgaan met mijn gevoelens van...

En nog duizenden andere vragen...


Je vragen kunnen je naar antwoorden leiden, naar meer balans, doelgerichtheid, kwaliteit èn persoonlijk welzijn.


Uiteraard help ik je daar graag bij door het inzetten van mijn kwaliteit, deskundigheid en ervaring; tot uiting komende in:

- mijn aandacht en helderheid

- mijn open, oordeel-loze èn doelgerichte benadering

- mijn vermogen echt naar je te luisteren èn nieuw perspectief aan te bieden

- het aanspreken en bekrachtigen van je potentieel.

Copyright @ All Rights Reserved