Over mij

Over mij


Meestal begin ik niet direct over mijzelf te praten, maar om iets te vertellen over mijn manier van coachen vind ik het logisch om mijzelf even voor te stellen.

Wie ik ben en wat ik aanbied is namelijk niet echt van elkaar gescheiden.

Laat me dit toelichten:


Eerlijk gezegd heb ik nooit zoveel van mijzelf, andere mensen en de wereld begrepen.

Lange tijd heb ik geprobeerd om het (maatschappelijk) spel mee te spelen, zonder dat ik de regels echt begreep.

Ik wist niet ‘wie ik was’, en paste mij aan, omdat ik geen ander referentiekader had, en dus ook geen besef van keuze.

In deze levensfase heb ik veel ‘schaduw’ ervaren, waaronder de werking van schuld, schaamte, angst, trauma, verdriet, depressie en onmacht, en hoe dit een brij vormt met (vaak onbewuste) gevoels- en gedachten patronen.


De schaduw noodzaakte mij ertoe het leven, míj́n leven, diepgaand te onderzoeken: 

‘Waartoe dient dit alles?

 Hoe hier mee om te gaan?

 Wie ben ik? 

 Wat ligt in mijn macht, en wat niet? 

 Waar ligt mijn kracht? 

 Waar is mijn waarde?

 Wat is mijn plek?’

Vragen die betrekking hebben op het leven, in de diepste zin van het woord. 


Concrete situaties, in werk- en privé, noopten mij ertoe, keer op keer, ‘dicht bij mijzelf’ te blijven; omdat ik anders weliswaar veel kon ‘doen’, maar er niet mijn waarde in kon leggen. 

Als ik, korte of langere tijd, aan (aspecten van) mijzelf voorbij leefde, speelden mijn ‘schaduw’- ervaringen weer op in mijn gedachten en gemoed.

Op deze manier leerde ik om in de eerste plaats trouw te zijn aan mijzelf: door mijn persoonlijke gewaarwordingen en ervaringen te erkennen, ‘waar’ te laten zijn, en er zo nodig zorg voor te dragen. Doodeng op zijn tijd, omdat ik hierdoor óók zichtbaar werd in mijn (naar mijn beleving) geworstel, gestuntel en onconventionele weg.


Inmiddels zie ik de enorme waarde die in deze weg besloten ligt: door mijn persoonlijke ontwikkeling - door vallen en opstaan, en alle andere op dualiteit gebaseerde processen van de aarde -  heb ik door diepgaande ervaring, enig inzicht gekregen in universele wetmatigheden van ons menszijn.