Over mij

Over mij


Coachen doe ik uiteraard vanuit mijn eigen kwaliteit, deskundigheid en ervaring.

Om dit te kunnen doen heb ik zelf een intensieve leer-ervaringsweg afgelegd. 


Ik ben afgestudeerd als HBO maatschappelijkwerker (specialisatie therapievormen) en heb na mijn opleiding een interne training gedaan tot begeleider/coach en stafmedewerker van een therapeutische woon- werkgemeenschap.


Vanuit bovenstaande basis heb ik mij verder ontwikkeld als coach, werkbegeleider en intervisor.

Mijn ontwikkeling is ondersteund door uiteenlopende opleidingen, waar onder: post HBO werkbegeleiding, intervisie, non duale coaching en talentenspel, én door me zelf open te blijven stellen voor coaching en therapie - om het beste van mezelf tot uitdrukking te kunnen brengen.


Ik ben geïnspireerd door de bijzondere mensen die ik ontmoette en de wijsheid die zij met mij deelden. 

Dagelijkse relaties en (werk)situaties daagden mij uit om de verworven inzichten ook in praktijk te brengen.


In mijn werk heb ik mensen begeleid en gecoacht uit uiteenlopende doelgroepen: van randgroepjongeren en herstellend verslaafden, tot hulpverleners, gedragswetenschappers, docenten, etc. Mensen uit alle geledingen van de samenleving. 
Copyright @ All Rights Reserved