Privacy

Peter Mosch Coaching en jou privacy


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren.

Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen van deze verordening en daarom informeer ik je graag over de wijze waarop ik met je persoonsgegevens omga:


Privacyverklaring


Peter Mosch Coaching registreert de volgende persoonsgegevens:


1. Om contact met je te kunnen leggen en/of met je te kunnen onderhouden

    registreer ik je naam, adres, telefoonnummer en mail adres.

2  Met betrekking tot de voortgang van de dienstverlening houd ik van iedere sessie 

    gespreksaantekeningen bij.

    Speel je het talentenspel dan bewaar ik de verslagen die je zelf schrijft over de

    betreffende sessies.

3. Voor administratie doeleinden noteer ik de data en de duur van de sessies die ik met je

    heb.


Bovenstaande gegevens zijn alleen voor mijzelf inzichtelijk en alleen voor eigen gebruik.

Indien het voor de dienstverlening van belang is om informatie met derden te delen, zal ik altijd je toestemming vragen.

De gegevens worden voor een periode van 15 jaar (ingaande vanaf ons laatste contact) bewaard, daarna worden ze verwijderd.


Jouw rechten:

- Je hebt recht op inzage, rectificatie of het wissen van je gegevens.

  Je kunt dit per mail aan me laten weten.

- Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.